شروع کلاس

فارسی

ضمن عرض خیر مقدم

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند  شروع کلاسهای نیمسال اول تحصیلی  1396     ازتاریخ   1396/06/25    می باشد

Tags: 
Share